Album: Besoin d'Amour

 

Titel:

Lyrics:
Comp.:

Langue originale:

Traductions:

MONANO YA LIKEMBE
B. Mayo
B. Mayo

Lingala

All translations inside of the booklet.

MONANO YA LIKEMBE

Iyaya olé
Iyaya olé
Bosimba nkayi, toluka
Tonana njela ya mboka o
Njela ya mboka o

Minano ee
Minano e aa
Bosimba nkayi, toluka
Tonana njela ya mboka o
Njela ya mboka o

Minano ee minano
Minano ee minano
Minano ee minano o