Album: Besoin d'Amour

 

Titel:

Lyrics:
Comp.:

Langue originale:

Traductions:

BAYINA NGAI KALA

B. Mayo
B. Mayo

Lingala

All translations inside of the booklet.

BAYINA NGAI KALA

Mbok'oyo makambo mama
Naye kosamba na mokili ya Yawe
O nga nalela,
Nalela kala o
Mama a

Mbok'oyo makambo mama
Bakokana ngai,
Ngai nakoyeba te o
O nga na lela, nalela kala o
Mama a

Bayina ngai kala o
Bayina ngai kala o
Bayina ngai kala o
Esala rien

Salisa bango kozela melesi te
Ingratitude etonda bato ya mokili
O nga na lela, nalela kala o
Mama a

Salisa bango, kozela te bakumisa yo
Ingratitude etonda bato ya mokili
O nga na lela, nalela kala o
Mama a

Bayina ngai kala o
Bayina ngai kala o
Bayina ngai kala o
Esala rien